ویژگی‌های محصول
  • ساخته شده از شیشه حرارت دیده:
  • محافظت کامل از تمام نقاط صفحه:
  • مخصوص آیفون 14 پلاس:
  • مخصوص آیفون 14 پلاس: