ویژگی‌های محصول
  • امکان اتصال:به دریچه کولر خودرو
  • نگهدارنده موبایل قابل تنظیم برای :تمام گوشی